VIDEO 9 dôvodov, kedy môže policajt na Slovensku strieľať!

17. júla 2017, 11:40
Tip redakcii

Slovenskom prednedávnom otriasla smrť len 17- ročného mladíka, ktorého zasiahla policajná guľka v idúcom aute, ktoré unikalo pred políciou. Mnohí zákrok policajtov odsúdili. Aké sú však dôvody, kedy môže policajt strelnú zbraň použiť? Polícia dnes zverejnila video, na ktorom vysvetľuje, kedy tak môže policajt urobiť.

Autor: Profimedia

Viceprezident Policajného zboru Ľubomír Ábel vysvetlil v krátkom videu, kedy a za akých okolností môže policajt použiť strelnú zbraň aj to, čo musí všetko splniť!

Policajt policajného zboru SR je oprávnený použiť služobnú zbraň iba:

1. v nutnej ochrane a krajnej núdzi v zmysle trestného zákona,

2. ak sa nebezpečný páchateľ voči ktorému sa zakročuje, na jeho výzvu nevzdá alebo sa zdráha opustiť úkryt,

3. ak nemožno inak prekonať odpor smerujúci k zmareniu jeho služobného zákroku,

4. aby zamedzil útek nebezpečného páchateľa, ktorého nemôže žiadnym iným spôsobom zadržať,

5. ak osoba voči ktorej sa použila hrozba zbraňou alebo varovný výstrel do vzduchu, neuposlúchne výzvu policajta smerujúcu na zabezpečenie bezpečnosti inej alebo svojej vlastnej osoby,

6. ak nemožno inak zadržať dopravný prostriedok, ktorého vodič bezohľadnou jazdou vážne ohrozuje život a zdravie osôb a na opakovanú výzvu policajtov a predpísané znamenie podľa osobitných predpisov nezastaví,

7. aby odvrátil nebezpečný útok, ktorý ohrozuje strážený objekt alebo miesto, kde je vstup zakázaný po márnej výzve, aby sa upustilo od takéhoto úteku,

8. aby zneškodnil zviera, ktoré ohrozuje život alebo zdravie osôb,

9. v bezprostrednom priestore štátnej hranice prinútil zastaviť dopravný prostriedok, ktorého vodič na opakovanú výzvu alebo znamenie nezastaví.

Ábel však kladie dôraz aj na to, čo musí policajt spraviť pred použitím zbrane: "policajt je povinný vyzvať osobu proti ktorej zakročuje, aby upustila od protiprávneho konania s výstrahou, že bude voči nej použitá zbraň," hovorí viceprezident PZ. "Taktiež je povinný použiť varovný výstrel, od tejto výstrahy a varovného výstrelu do vzduchu môže policajt upustiť len v prípade, keď je sám napadnutý alebo je ohrozený život alebo zdravie inej osoby, alebo vec skutočne neznesie odklad," dopĺňa.

VIDEO Danko šokuje: Policajti majú zbrane na to, aby strieľali!

Dramatický vianočný večierok v Žiline: Muž namieril zbraň na ženu a potom na seba!​

Pred každým použitím zbrane má policajt dbať aj na opatrnosť tak,aby nebol ohrozený život iných osôb a aby čo najviac šetril osobu, proti ktorej zákrok zbraňou smeruje. 

 
Autor: bam, PZ SR 
 
Aplikácie 7 plus